Калкулатор за авансов данък за наем - Веракрис ООД София

Ние знаем колко важно е за Вас да знаете точния размер на Вашите данъчни задължения. Затова Счетоводна кантора Веракрис предлага да изчислите дължимата към НАП сума с този уникален Калкулатор. Точно с едно натискане той ще покаже колко е налога на авансовия данък за наем.

Проектиран изключително за нуждите на нашите клиенти и посетителите на сайта, този калкулатор ще бъде огромно улеснение за всеки. Попълнете съответното поле в Калкулатора за авансов данък за наем коректно и ще получите цифрата, която трябва да нанесете в своята данъчна декларация. Това става лесно и бързо, необходимо е да прочетете внимателно необходимите инструкции.

Калкулаторът за авансов данък за наем функционира според последните изменения на Българското законодателство в частта за данъчното облагане. Всяко изменение на съответния Закон ще бъде отразено и тук. Така, че можете да бъдете сигурни – ще получавате точен и актуален резултат.

Какво е нужно да направите след това?

От уеб страницата на НАП е необходимо да бъде изтеглен формуляр за Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Попълнен примерен образец можете да видите тук - Образец на платежно нареждане/вносна бележка за плащане на авансов данък по чл. 44, ал.4 от ЗДДФЛ, удържан от предприятие или самоосигуряващо се лице върху наем, изплатен на друго физическо лице.

Какво да направите след попълването на образеца?

Преводът на сумата, получена чрез Калкулатора за авансов данък за наем, се извършва чрез БУЛСТАТ на предприятието, съответно ЕГН на самоосигуряващото се лице - платец на дохода по сметка на ТД/офиса на НАП по регистрация/постоянен адрес на платеца на дохода.

Какъв е срокът за внасяне на авансовия данък?

Според законодателството на Република България и по-специално ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица), задълженията на всеки платец би трябвало да се внесат до края на месеца, следващ тримесечието, през коeто данъкът е удържан, като за четвъртото тримесечие на годината не се удържа и не се внася авансово данък.

Кой е задължен да подава новата декларация за дължими данъци – наемателят или наемодателят?

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) се подава в сроковете за внасянето на авансовия данък, т.е. до края на месеца следващ тримесечието на удържането на данъка от наемателя, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице; до края на месеца следващ тримесечието на придобиването на дохода от наемодателя, когато платецът не е предприятие или самоосигуряващо се лице. Следователно, декларацията се подава от лицето, задължено да внася дължимия авансово данък за доходите от наем. Допълнителна информация за попълването и изпращането на данъчна декларация за наем към НАП можете да видите на страницата на Националната Агенция по Приходите (http://www.nap.bg/page?id=269)

Водещите ни счетоводни услуги за град София и региона:

Обадете се сега на +359 87 8572704 или ни пишете директно на office@verakriss.eu.